Switch version

překážka na komunikaci

Dne 7.12.2022 v průběhu dne bude cca na jednu hodinu naproti parkovací odstavné ploše v ulici Na Vysoké (bývalá hospoda pana Randáka) umístěný jeřáb. Místo projiždějte se zvýšenou opatrností.

MIMOŘÁDNÁ PORUCHA DODÁVKY ELEKTŘINY DNES 24.11.2022 lokalita okolí Domov Laguna Psáry

Informujeme Vás ohledně dnešní mimořádné poruše dodávky elektrického proudu v lokalitě Psáry Domov Laguna a přilehlém okolí. Telefonicky byla zjištěna mimořádná závada u trafo stanice nad Domovem Laguna. Na opravách se intenzivně pracuje a předpokládaná odstávka by měla trvat od 10:00 - 12:00 hod.

 

Policie ČR hledá nové policisty

Policie České republiky v našem regionu hledá nové policisty. Zájemci se mohou hlásit na tel. 725 574 248 nebo na e-mailu nabor [dot] stredocesiatpcr [dot] cz

 

Datové schránky - aktuality v legislativě od 1.1.2023

Od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby, a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.

Pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.

 

U Rafíka nalezena koloběžka

Koloběžka je k vyzvednutí na úřadě v Psárech.

Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů nově i v Sulicích

Obecní úřad Sulice společně s ORP Říčany zavedl unikátní a v České republice ojedinělou službu pro občany bydlící v okolí obce Sulice. Služba je vhodná zejména pro občany obcí a měst v dojezdové vzdálenosti od obce Sulice.

Od 7. listopadu 2022 lze požádat o nový občanský průkaz nebo o cestovní pas na obecním úřadě v Sulicích.

Neformálko - Přihlašování na kroužek keramiky - MŠ Štědřík - 2022/2023

Přihlašování na keramiku pro MŠ Štědřík spuštěno!

Centrum NEFORMÁLKO zřizované obcí Psáry organizuje již čtvrtým rokem v ZŠ Amos volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Neustále se snažíme nabídku našich kroužků rozšiřovat a podporovat tím rozvoj vašich dětí.

Od 9. listopadu je možné pro děti z MŠ Štedřík ze tříd Soviček, Žabiček, Rybiček a Opiček, docházet na lekce keramiky v prostorách ZŠ Amos s paní Karolínou Bukovskou. Lekce se konají 1x za 14 dní každý lichý týden.

Veškeré zájemce prosíme o zaslání následujících informací na neformalkoatpsary [dot] cz

  • Jméno a příjmení rodiče
  • Jméno a příjmení dítěte
  • Název třídy
  • Email 
  • Telefon

uzavírka ulice Hlavní

V termínu od 19.10.2022  7:30 hod. do 31.10.2022 17:00 hod. bude úplně uzavřena část komunikace Hlavní  v dolní části  od  domu č.p. 67 – křižovatka ulic Hlavní a K Junčáku a v horní části k domu č.p. 62 – křižovatka ulic Hlavní a Na Výsluní  v rámci akce „IE-12-6009356 Dolní Jirčany rekonstrukce NN ulice Hlavní“. ( odstranění starých betonových elektrických sloupů a přeložení kabelu do země). Následně budou instalovány nové lampy veřejného osvětlení. Stavbu provádí firma Elektroervis VV s.r.o.

Zodpovědná osoba: M. Drahokoupil, tel. 737287445

Milostivé léto II

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II. To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč (1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

V případě, že se budete chtít o „milostivém létu II“ dozvědět více, navštivte webové stránky Ministerstva spravedlnosti. Naleznete zde mj. také vzor dopisu soudnímu exekutorovi. Další informace zjistíte také na webových stránkách Milostivé léto či Nedlužím státu.

Nalezen prsten před úřadem

Před úřadem byl nalezen prsten, je k vyzvednutí na obecním úřadě.

Nalezený mobilní telefon

Včera byl na úvozové cestě u louky pod fotbalovým hřištěm v Dolních Jirčanech nalezen mobilní telefon. K vyzvednutí je na obecním úřadě.

 

Psina hledá redaktory

Nabíráme nové členy na novinářský kroužek Psina. Naše dětská redakce má ve Psárském zpravodaji vyhrazeno speciální místo, kam publikuje články určené primárně pro děti. Sháníme kreativní mladé nadšence libovolného věku na různé funkce, od grafiků přes ilustrátory po pisatele zajímavých článků, povídek, receptů, vtipů a tvůrce křížovek, spojovaček, komiksů aj. Kroužek je zcela zdarma, každý dělá, co jej baví, co mu jde, na co mu síly stačí, nicméně všem pomůžeme a přizpůsobíme se. Současně jde i o skvělou zkušenost pro budoucí potenciální novináře. Děti se mohou těšit na zábavnou formu redaktořiny a na nejrůznější odměny. K účasti není nutné být žákem školy ZŠ Amos ani občanem obce Psáry.

Scházíme se v pátky od 17:00 v knihovně ZŠ Amos. První schůzka v tomto školním roce se koná 7.10. 2022, nicméně lze nás navštívit a posléze se k nám připojit i kdykoliv v průběhu roku.
Veškeré dotazy rádi zodpovíme přes mail psinaatpsary [dot] cz.
Těšíme se na nové posily a děkujeme!
Kristýna Janečková
 

Komunální volby v naší obci

Přestože dnešní komunální volby v naší obci měly díky jediné kandidátce jasného vítěze, zúčastnilo se jich 724 voličů, tedy 24,2 % oprávněných voličů. Děkujeme za Vaši podporu, kterou vnímáme jako závazek, a Vaši důvěru se budeme snažit nezklamat.

Konečné výsledky voleb naleznete na adrese https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv1111?xjazyk=CZ&xobec=539597

Rekonstrukce komunikace v ul. V Třešňovce - aktualizace

Informujeme Vás o průběhu rekonstrukce komunikace.

Vzhledem k nestabilnímu podloží, které nelze uhutnit na hodnotu požadovanou normou, jsou zemní práce rozšířeny o úkony potřebné k zajištění stability podloží. Zvýšení objemu prací vede nejen k navýšení ceny, ale bohužel i k prodloužení termínu dokončení stavby.

I.Etapa, která měla být ukončena 4.11. se prodlužuje do 25.11. a současně II. etapa bude zahájena již 21.10. Od tohoto termínu bude omezen ( zkrácen dojezd do ul. V Třešńovce od ul. Pražská tak, jak budou stavební práce postupovat od křižovatky s ul. Jižní směrem k ul. Pražská).

Od 25.11. bude dočasná změna dopravného značení v ul. Jižní a V Třešňovce tak, aby bylo možné se ul. Jižní dostat do dokončené zadní části ul. V Třešňovce a zpět na ul. Pražskou.

Nájemcům parkovacích stání bude odpuštěno nájemné za poslední čtvrtletí r. 2022 – bližší informace obdrží dopisem.

Kontakt na stavbyvedoucího p. Bartáček 605 428 791

 

Dovolená v obecní knihovně

Obecní knihovna v ZŠ Amos bude v úterý 6. září a ve čtvrtek 8. září uzavřena z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Přidat do kalendáře